Med melanholijo in ekstazo

Umetniško ustvarjanje Jurija Pfeiferja je realizacija vizij, prividov, sanj, nocnih mor, spominov, hrepenenj in simbolno upodobljenih vizij sveta. Avtor v svoje delo vpleta trenutna razpoloženja ter fantasticne podobe, ki vznemirjajo njegovo domišljijo. Njegov raznolik in bogat umetniški opus je preslikava razgibanega reliefa notranje ustvarjalne pokrajine. Njegovo ustvarjanje se zato, kakor pravi sam, razpenja »med melanholijo in ekstazo, med ujetostjo in razpozenjem neskoncnega neba.

Monika Ivancic Fajfar